octombrie 18, 2018by noadmin

Viziunea Academic Network

• Să promoveze excelența în predare și cercetare în rândul universitarilor evanghelici din România.

• Să recunoască și să răspundă problemelor care afectează Europa din zilele noastre și populația ei evanghelică.

• Să pregătească universitarii creștini din Europa pentru a comunica într-un mod convingător perspectiva creștină asupra vieții într-un cadru pluralist, precum și temeiul ei biblic.

• Să îi încurajeze pe universitari să se implice atât în biserică, cât și în societate, printr-o interacțiune bazată pe cunoaștere și discernământ față de cei care susțin păreri contradictorii în sferele academice.

• Să îi ajute pe creștinii evanghelici să afirme valoarea strategică a educației ca o chemare și o misiune sfântă.

• Să fie o platformă pentru formarea de echipe profesionale care să genereze articole științifice de calitate, aplicații pentru granturi, mentorare.