octombrie 17, 2018by noadmin

Obiectivul Academic Network

Obiectivul Academic Network este să încurajeze, să lege relații și să echipeze universitarii evanghelici în patru domenii critice:

  1. Calitatea cercetării și a predării
  2. Concepția despre lume și viață
  3. Disciplinele spirituale și zelul pentru Cristos
  4. Părtășia prin relații de mentorare și colaborare