journalyou inspired me

I think the word 'blog' is an ugly word. I just don't know why people can't use the word 'journal'.

Comunitatea Evanghelicilor Români din Mediul Universitar

Romanian Academic Network este grupul evanghelicilor, doctoranzi, cercetători sau cadre didactice, care activează în mediul academic din România. Acest grup se concentrează pe ceea ce noi credem că este...

Viziunea Academic Network

• Să promoveze excelența în predare și cercetare în rândul universitarilor evanghelici din România. • Să recunoască și să răspundă problemelor care afectează Europa din zilele noastre și populația...

Obiectivul Academic Network

Uncategorized @ro

Obiectivul Academic Network este să încurajeze, să lege relații și să echipeze universitarii evanghelici în patru domenii critice: Calitatea cercetării și a predării Concepția despre lume și viață Disciplinele...